NAJNOVŠIE SPRÁVY

Most v Malužinej za 1,67 milióna eur. Bolo obstarávanie v poriadku?

18. septembra 2017 | Michal Jurči
Most v Malužinej za 1,67 milióna eur. Bolo obstarávanie v poriadku?
Blog
0

Do konca roka má byť opravený most v Malužinej. Bude 1,67 milióna eur na odstránenie havarijného stavu použitých oprávnene a v súlade so zákonom? Prešiel som si príslušné dokumenty k obstarávaniu a vo viacerých bodoch mám podozrenie z porušenia zákona. Podnet na preskúmanie postupu obstarávania som preto poslal na preverenie.

Obstarávateľ – Slovenská správa ciest  – sa odvolával na mimoriadnu situáciu, kedy dôsledkom povodní došlo k prelomeniu mostného objektu.  Pripomínam, že to bolo koncom apríla. Verejné obstarávanie vo vestníku má dokumenty z augusta s odvolaním sa na júlovú cenovú ponuku. Zaujímavosťou je, že sa neobstarávalo konkrétne dielo podľa projektovej dokumentácie, ale aj samotný návrh riešenia. Teda SSC ani nevedela ako to bude riešiť, aká konštrukcia tam navrhnutá bude, no vedela zadefinovať predpokladanú výšku zákazky až na takmer dva milióny eur.

SSC použila priame rokovacie konanie. Pri použití predmetného postupu musí ísť o takú mimoriadnu udalosť, ktorá bezprostredne ohrozuje život a zdravie ľudí a nebola spôsobená verejným obstarávateľom a na zamedzenie šírenia jej následkov nie je k dispozícii dostatočný časový priestor na účely zrealizovania iných postupov verejného obstarávania. Most sa však po základnej oprave používal.

SSC pri obstarávaní rozšírila predmet zákazky o práce, ktoré podľa mňa nespĺňali podmienky pre ich obstaranie priamym rokovacím konaním. A perličkou je aj zoznam uchádzačov. Pri takomto obstarávaní je vhodné, aby sa do procesu mohli zapojiť všetky spoločnosti, ktoré majú s podobnými stavbami dostatok skúseností a rovnako dostatočné ekonomické postavenie na zreliazovanie zákazky za takmer dva milióny eur. Predložené referencie víťazného uchádzača sú čo do výšky hodnôt referenčných stavieb najnižšie zo všetkých predložených referencií. Maximálna hodnota stavebných prác, z realizácie ktorých víťazný uchádzač predložil referencie, je do 70 tisíc eur. Čo je viac ako 20-krát menej ako hodnota súťaženej zákazky.

FOTO: Práce na oprave poškodeného mosta – máj 2017.

Michal Jurči

 

 

 

Pozn.: Blog nie je súčasťou redakčného obsahu spravodajského portálu liptovonline.sk. Text je osobným stanoviskom autora.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *