NAJNOVŠIE SPRÁVY

Nemajú EIA, vyrábajú. Zákon porušujú, úrady nekonajú.

10. októbra 2017 | Michal Jurči
Nemajú EIA, vyrábajú. Zákon porušujú, úrady nekonajú.
Blog
0

Zo zákona si robia trhací kalendár, úrady nekonajú. Hlavne, že biznis beží. Smutná realita. Obaľovačka asfaltových zmesí, ktorú investor CESTY SK umiestnil do priemyselnej zóny v Okoličnom, nemá vydané EIA – posudzovanie vplyvov na životné prostredie. A podľa zákona pritom podlieha povinnému hodnoteniu, potvrdilo to ministerstvo životného prostredia. Obaľovačka napriek tomu vyrába.

Problém s obaľovačkou začal už začiatkom roka, kedy obyvatelia Okoličného, Podbrezín, Závažnej Poruby a mnohí ďalší podpisovali nesúhlasné stanovisko k realizácii. Spolu 1169 podpisov vyzbieraných za týždeň hovorí jasnou rečou – odmietajú negatívny dopad projektu na kvalitu ich života. Aj preto zo strany investora začali zaujímavé hry okolo výrobnej kapacity.

V pôvodnom zámere je podľa enviroportálu deklarovaná výrobná kapacita 160 ton za hodinu. Dokumenty na posudzovanie vplyvov na životné prostredie uvádzali výrobu v objeme 100 tisíc ton ročne. A keďže veľké čísla boli pre občanov aj veľkým strašiakom, prišiel investor s  letákom, kde už deklaroval 30 tisíc ton. Aj to by bol ale pre investora problém, keďže by stále musel disponovať EIA a tá bola v nedohľadne. Letná sezóna sa blížila a bolo treba čo najskôr vyrábať. Ročná produkcia podľa stanoviska okresného úradu – odbor starostlivosti o životné prostredie teda spadla na 9800 ton (podľa zákona na objemy pod 10 000 ton netreba EIA). Aj tu sa však skrýval problém.

Podľa najnovšieho stanoviska ministerstva životného prostredia obaľovačka pri tejto technológii spĺňa kritériá pre povinné hodnotenie vplyvov na životné prostredie. Teda musí mať EIA. Vyjadrenie ministerstva bolo zaslané tak spoločnosti CESTY SK ako aj Okresnému úradu Liptovský Mikuláš – odbor starostlivosti o životné prostredie. Je pre mňa zarážajúce, ako mohli predtým kompetentní vydať také stanovisko. Robia to roky, majú mať o danej problematike čo najviac informácií a majú poznať legislatívu.

Bude zaujímavé sledovať, aký dlhý bude teraz ich reakčný čas. Rovnako aj to, kto všetko sa do prípadu konečne zapojí, keď už je v takom dobrom štádiu. Budem rád, keď tak urobí ktokoľvek pre dosiahnutie cieľa. A tým je rešpektovanie zákona a ochrana kvality života obyvateľov v dotknutej oblasti.

Aktualizácia 12. 10. 2017 – témou sa zaoberala aj televízia TA3.
Pozn.: Blog nie je súčasťou redakčného obsahu spravodajského portálu liptovonline.sk. Text je osobným stanoviskom autora.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *